Chính sách giao hàng nội địa Việt Nam

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM
1. Định nghĩa.
– Quá trình chuyển hàng từ kho của Dang Trang Logistics tới địa chỉ nhận hàng của khách hàng được coi là “Giao hàng nội địa Việt Nam” trong trường hợp KH yêu cầu hoặc KH không thể đến tại kho để lấy hàng.
– Phí giao hàng nội địa Việt Nam không bao gồm trong phí giao hàng nội địa Trung Quốc và phí vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam.
2. Quy định giao hàng nội địa Việt Nam.
– Quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa: Dang Trang Logistics chịu trách nhiệm hoàn toàn với sự an toàn của hàng hóa trước khi giao hàng cho Quý khách hoặc giao hàng cho các đơn vị vận chuyển trung gian được Quý khách lựa chọn.
– Đối với những khách nhận hàng khác Tỉnh sẽ tính tới kho Hà Nội + cước Xe Khách hoặc Giao Hàng Tiết kiệm : cước phí GHTK đồng giá miền Bắc 5k/Kg . Miên Trung và Miền Nam 10k/Kg, tối thiểu là 30k cho 2 Kg đầu.