Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN
Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho Dang Trang Logistics để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này Dang Trang Logistics thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho Dang Trang Logistics để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.
CÓ 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:
1. Thanh toán trực tiếp.
Khách hàng có thể đặt cọc trực tiếp tại địa chỉ:
Văn phòng Lạng Sơn: 131 Mĩ Sơn, P VĨnh Trại, TP Lạng Sơn
2. Chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: "NAP + tentaikhoan" hoặc "NAP + sodienthoai"
(Ví dụ: Khách hàng có tên tài khoản là vuongdang, số điện thoại là 0965160886 thì nội dung chuyển khoản là  "NAP vuongdang" hoặc "Nap 0965160886".

VIETINBANK : 106002357123

TECHCOMBANK : 19035199852018

NGUYEN THI THU TRANG

CHI NHANH LẠNG SƠN