Quy định tính phí với mặt hàng cồng kềnh

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH
Để giúp Quý khách hàng dự tính được mức chi phí đối với đối với các kiện hàng, Dang Trang Logistics thông báo về cách tính cân nặng của kiện hàng như sau:
- Cân nặng: Là cân nặng thực tế của kiện hàng.
- Cân nặng quy đổi: Là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:
- Cân nặng quy đổi (Kg) = (Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm))/6000
- Cân nặng tính tiền: Là cân nặng sử dụng tính các chi phí cho kiện hàng (VD: Chi phí vận chuyển Quốc tế, chi phí lưu kho, chi phí đóng kiện gỗ,…).
Theo đó Cân nặng tính tiền được tính theo nguyên tắc sau:
Cân nặng (tịnh) > Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng (tịnh)
Cân nặng (tịnh) < Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng quy đổi
Khách hàng có thể cân, đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức trên, gửi hình ảnh xác thực cân nặng, kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Dang Trang Logistics  trong trường hợp thấy chi phí của chúng tôi không đúng (nếu cần).